پیدا

رکورد ویژه ی قلعه نویی در لیگ قهرمانان

درخواست حذف اطلاعات

سرمربی باتجربه ذوب آهن اینبار به همراه اصفهانی ها جواز صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را ب کرد تا رکورد جالبی از خود به جا بگذارد.