پیدا

آمار مثبت تراکتوری ها در لیگ قهرمانان

درخواست حذف اطلاعات

بین چهار تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان تراکتورسازان موفق شدند عنوان شوتزن ترین تیم ایرانی را به نام خود بزند.